Modernistyczny ogród z kulami świetlnymi i roślinnymi