Niewielki ogród geometryczny z dwupoziomowym trawnikiem